युवकांच्या कल्याणार्थ प्रामाणिकपणे काम करणारी एकमेव संघटना | व्यसनमुक्त सदाचारी युवक हाच खरा समाजसुधारक

संघटना प्रचार साहित्य

व्यसनमुक्त युवक संघ आपल्या वार्षिक उपक्रमांतर्गत शिवतेज दिनदर्शिकेचे प्रकाशन दरवर्षी करीत आहे. भारतीय सण, सर्व श्रीसंतांच्या पुण्यतिथी, ऐतिहासिक व सामाजिक वीरपुरुषांच्या जयंती व पुण्यतिथी बरोबरच विविध समाजोपयोगी लेखमाला या दिनदर्शिकेमध्ये समाविष्ट असतात. संस्कारक्षम व्यक्ती, कुटुंब व सत्पथगामी समाज निर्मितीचा उदात्त मानस असणार्या व भारतीय आचार विचार रूजविणेची आंतरीक तळमळ असणार्यांनी या दिनदर्शिेचा उपयोग योग्य तो करावा.
।।रामकृष्णहरि।।

टीप :- वरिल दिनदर्शिका मिळविण्यासाठी वेबसाइटवरिल संपर्क पर्यायावर जाऊन आपले जवळच्या संघटना शाखेशी किंवा कार्यकर्त्यांशी संपर्क करावा. तसेच खालील ठिकाणी वरिल साहित्याची खरेदी सेवामुल्य देवून करता येईल.

१. श्री. मारूतीबोवा कराडकर मठ, झेंडे गल्ली, पंढरपूर.

२. श्री. मारूतीबोवा कराडकर मठ, चाकण रोड आळंदी.

३. श्री. मारुतीबोवा कराडकर मठ, गुरुवार पेठ, कराड.

४. वैष्णव सदन, कोपर्डे हवेली, कराड.

टीप:- आमची प्रकाशने वरील ठिकाणीच मिळतात. कोणाही पुस्तक विक्रेत्याकडे आम्ही विक्रीस देत नाही, याची नोंद घ्यावी व छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसै घेतल्यास तक्रार करावी.