युवकांच्या कल्याणार्थ प्रामाणिकपणे काम करणारी एकमेव संघटना | व्यसनमुक्त सदाचारी युवक हाच खरा समाजसुधारक

शेतकरी निर्दीशिका

नाव पत्ता फोन नंबर उत्पादन
श्री. प्रमोद बोरगे ९२७१२८३४०४ सेंद्रिय कडधान्ये, सेंद्रिय ज्वारी, गहू
श्री. विजयजी लावंड मु. पो. पिंपरद, ता. फलटण जि सातारा ९८३४५४७००८ सेंद्रिय बेदाणा
श्री. अशोक महाराज भगत मारोती बोवा कराडकर मठ, चाकण रोड आळंदी देवाची, त. खेड जि. पुणे ९२७१२८३४०४ सेंद्रिय कडधान्ये, शेंगदाणा गोडेतेल, सर्व प्रकारच्या चटण्या.
श्री. आनंदराव भीमराव निकम मु.पो.शेरे, तालुका : कराड, जिल्हा : सातारा ९८५०४०३३१८ सेंदीय गूळ, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ
श्री. राजेंद्र शामराव कानडे मु.पो. कवठे, तालुका : वाई, जिल्हा : सातारा ९५०३४११४२६ सेंदीय गूळ, हळद, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ
श्री. संभाजी बापूराव देवकाते मु.पो. निरा वागज, तालुका : बारामती, जिल्हा : पुणे. ९८२२०८४२७० दूध व दुग्धजन्य पदार्थ
श्री. संदीप दादाराम होले मु.पो. पारवडी, तालुका : बारामती, जिल्हा : पुणे. ८५३०८६२४९५ शुद्ध घाण्याचे तेल, मसाले, सेंद्रिय हळद, सेंद्रिय गूळ
श्री. मंगेश दशरथ माने(देशमुख) मु.पो. बॊडले, तालुका : माळशीरस, जिल्हा : सोलापूर. ९७३०४०५९६५ शुद्ध घाण्याचे तेल, शेंग तेल, करडई तेल
श्री. रमेश तुकाराम लोंढे मु.पो. भांबुरा, तालुका : कर्जत, जिल्हा : पुणे. ७७२१९१३३३३ सिध्दीविनायक स्वदेशी भांडार(स्वदेशी, सेंद्रिय माल विक्री केंद्र)