युवकांच्या कल्याणार्थ प्रामाणिकपणे काम करणारी एकमेव संघटना | व्यसनमुक्त सदाचारी युवक हाच खरा समाजसुधारक

संघटना प्रचार साहित्य

व्यसनमुक्त युवक संघ गेली १८ वर्षे व्यसनमुक्ती हे राष्ट्रकार्य समज़ुन कार्य करीत आहे. व्यसनमुक्ती प्रबोधिकेचे प्रकाशन व्यक्ती, कुटुंब व संपुर्ण समाज व्यसनमुक्त करणे या उदात्त हेतूने करण्यात आले आहे म्हणून व्यसनमुक्त होण्याची प्रबळ इच्छा असणार्यांनीच या प्रबोधिकेचा उपयोग योग्य तो करावा.

।।रामकृष्णहरि।।

टीप :- वरिल प्रचारपुस्तिका मिळविण्यासाठी वेबसाइटवरिल संपर्क पर्यायावर जाऊन आपले जवळच्या संघटना शाखेशी किंवा कार्यकर्त्यांशी संपर्क करावा. तसेच खालील ठिकाणी वरिल साहित्याची खरेदी सेवामुल्य देवून करता येईल.

१. श्री. मारूतीबोवा कराडकर मठ, झेंडे गल्ली, पंढरपूर.

२. श्री. मारूतीबोवा कराडकर मठ, चाकण रोड आळंदी.

३. श्री. मारुतीबोवा कराडकर मठ, गुरुवार पेठ, कराड.

४. वैष्णव सदन, कोपर्डे हवेली, कराड.

टीप:- आमची प्रकाशने वरील ठिकाणीच मिळतात. कोणाही पुस्तक विक्रेत्याकडे आम्ही विक्रीस देत नाही, याची नोंद घ्यावी व छापील किंमतीपेक्षा जास्त पैसै घेतल्यास तक्रार करावी.